Koło Przewodników w Sanoku

Idź do spisu treści

Menu główne

Ossadnik Hubert

Przewodnicy


HUBERT OSSADNIK

Sanok
tel. 602 286 525
e-mail: hubert_ossadnik@op.plUPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:
*   instruktor przewodnictwa PTTK (nr leg. 1105)
*   przewodnik beskidzki kl. II na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. 0109/2000)
*   przewodnik terenowy kl. III na obszar byłego woj. rzeszowskiego w granicach z 1974r. (nr leg. 5/B/90)
*   pilot wycieczek (nr leg. 0296/2000)
*   przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 100/03)
*   przewodnik Pienińskiego Parku Narodowego (nr leg. 51)
*   przewodnik Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
*   organizator turystyki PTTK od 1975 r.
*   znajomość języka niemieckiego
*   członek PTTK od 1973 roku (nr leg. 044044)
*   przewodnik PTTK od 1990 roku

WYKSZTAŁCENIE:
*   
dr historii i etnologii

PUBLIKACJE:
*   autor 55 publikacji powstałych w okresie od 1984 r. do 2011 r. należą do nich m.in.:
*   Osobliwości Bieszczadów Wschodnich, Libra [Rzeszów] 2005, (współautor Wociech Wesołkin)
*   Pogranicze bojkowsko-huculskie na nieznanych zdjęciach Romana Reinfussa, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach Festiwalu Huculskiego 2006 „Za głosem trembity”, red. J. Stęszewski, J. Cząstka-Kłapyta, Kraków 2008,
*   Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego”, nr. 35, Sanok 2001,
*   Ewangelicko-augsburska gmina religijna w Bandrowie Kolonii w świetle ksiąg metrykalnych z lat 1788-1939, „Płaj” nr 19 /Almanach Karpacki/ jesień 1999, Warszawa 1999,
*   Karpaty Wschodnie na nowo odkrywane. Sprawozdanie z wyjazdów pracowników MBL na Ukrainę, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, nr 34, Sanok 1998,
*   Karpaty Wschodnie – powrót do starych miejsc [w:] Rynek Turystyczny, numer okazjonalny, egzemplarz niesygnowany (współautor Wojciech Wesołkin)
*   Elementy kultury duchowej Zachodniej Bojkowszczyzny – obrzędy pogrzebowe, wiara w życie pozagrobowe, złe duchy, upiory i czarownice, „Płaj” nr 6, Warszawa 1992,
*   Obszar badawczy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Bojkowie, Dolinianie, terytoria przejściowe, zmiany nazw), cz. 1, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” nr 37, Sanok 2008 (współautor Andrzej Radwański)

OFERTA:
wycieczki:
*   pilotaż wycieczek krajowych na Ukrainę i Słowację,
*   oprowadzanie wycieczek pieszych i autokarowych po terenie uprawnień i skansenie – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
*   organizacja i oprowadzanie specjalistycznych wycieczek tematycznych (w zakresie kultury regionu, etnografii, kultury szlacheckiej),
*   wycieczki specjalistyczne dla kadr turystycznych po Pogórzu Przemyskim,
*   opracowywanie programów wycieczek dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych

prelekcje na temat:

*   historii Galicji,
*   stosunków narodowościowych,
*   etnografii, kultury regionu,
*   genealogii i heraldyki rodów szlacheckich,
*   pałaców i dworów Podkarpacia,
*   szlachty zagrodowej,
*   polsko-ruskiego pogranicza kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem Łemkowszczyzny).
*   znajomość języka niemieckiego


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego