Koło Przewodników w Sanoku

Idź do spisu treści

Menu główne

Kowalczyk Artur

Przewodnicy


ARTUR KOWALCZYK

Sanok
tel. 662 149 277
e-mail: artur.bieszczady@wp.pl

UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:
*   przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0544/10)
*   pilot wycieczek (nr leg. 2900/08)
*   przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 020/10)
*   przewodnik Magurskiego Parku Narodowego
*   przewodnik Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
*   wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieŜy
*   kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej
*   członek PTTK od 2008. roku (nr leg. 157105)
*   przewodnik PTTK od 2010. roku (nr blachy przewodnickiej 279/M)
*   instruktor harcerski – podharcmistrz

WYKSZTAŁCENIE:
*   magister pedagogiki – psychopedagogika z profilaktyką społeczną
*   kulturoznawca – kultura krajów karpackich
*   leśnik

PUBLIKACJE:
*   Jura Krakowsko – Częstochowska. „Z legendą wśród Orlich Gniazd” – przewodnik turystyczny – Wydawnictwo Bezdroża –Kraków 2005 r. wydanie I, 2007 r. wydanie II, 2010 r. wydanie III.
*   Jura Krakowsko – Częstochowska. „Aktywnie z historią w tle” – przewodnik turystyczny – Wydawnictwo Bezdroża – Kraków 2011.
*   Polska według internautów – przewodnik turystyczny – współautorstwo – Wydawnictwo Bezdroża – Kraków 2009.

OFERTA:
*   wycieczki piesze i autokarowe po terenie uprawnień - wycieczki górskie szlakami turystycznymi i ścieżkami dydaktycznymi BdPN
*   wycieczki tematyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej
*   osoby niepełnosprawne - wycieczki dla grup z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej itp.)
*   wycieczki śladami Łemków, Bojków, Dolinian i Pogórzan
*   opracowywanie programów turystycznych dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
*   pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych (Ukraina, Słowacja, Węgry)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego