Koło Przewodników w Sanoku

Idź do spisu treści

Menu główne

Bartnik Piotr

Przewodnicy


Ks. PIOTR BARTNIK

Górzanka
tel. 13 469 25 81
kom. 720 552 820

UPRAWNIENIA TURYSTYCZNE:
*   przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0404/2003)
*   przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego
*   przewodnik po Muzeum Historycznym w Sanoku
*   członek PTTK od 1974. roku (nr leg. 351962)

WYKSZTAŁCENIE:
*   mgr teologii

PUBLIKACJE:
*   Sanktuaria Bieszczad, „Miejsca Święte” nr 9, Warszawa 2010 s. 20
*   Matka Boża Pocieszenia w Sanoku, „Miejsca Święte” nr 9, Warszawa 2010 s. 22
*   Górzanka, „Miejsca Święte” nr 9, Warszawa 2010 s. 32
*   Matka Boża Pięknej Miłości w Polańczyku, „Miejsca Święte” nr 9, Warszawa 2010 s. 36
*   Proboszcz z Wołkowyi, „Miejsca Święte” nr 9, Warszawa 2010 s. 40
*   O Crux ave spes unica! O papieskim krzyżu Jana Pawła II z bieszczadzkiej Stefkowej, „Bieszczady” nr 4 kwiecień 2011, Sosnowiec

OFERTA:
wycieczki:
*   krajoznawcze wszystkimi trasami komunikacyjnymi na terenie uprawnień,
*   piesze wszystkimi szlakami pieszymi w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim,
*   piesze po szlakach znakowanych i ścieżkach dydaktycznych w BPN i otulinie,
*   tematyczne dla młodzieży szkolnej i kolonii letnich (wg uzgodnień),
*   tematyczne po wnętrzach obiektów sakralnych,
*   szlakami drewnianej architektury sakralnej w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim (wg uzgodnień),
*   szlakami zabytków architektury po Pogórzu Karpackim,
*   szlakiem Sanktuariów Matki Bożej i miejsc kultu religijnego w diecezji przemyskiej,
*   szlakiem galerii i pracowni artystów bieszczadzkich,

prelekcje:
*   metodyka oprowadzania wycieczek po obiektach sakralnych,
*   o czym mówią wnętrza obiektów sakralnych?
*   kościół a cerkiew (podobieństwa i różnice) na przykładzie przeźroczy,
*   obiekty sakralne Bieszczadów w przeźroczach (spotkania we wnętrzu dawnej cerkwi - dziś kościoła rz.-kat. w Górzance

*  Konsultacja krajoznawcza treści map turystycznych Bieszczadów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego